กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเฟจ ที่จำเพาะต่อ Escherichia coli ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล