กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบระบบแก้ว Bi–Pb โบโรซิลิเกตสำหรับการกำบังรังสี Download Download PDF