กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยวิธีการควบคุมแรงดันต่อความถี่สำหรับเครื่องสีฝัดข้าวแบบดั่งเดิม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล