กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเรียนรู้ของเครื่องในการพิสูจน์ตัวตนด้วยชีวมาตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy