[1]
คำวชิระพิทักษ์ ผ.ด., เสือโพธิ์ไทย ก. and ทับกลาง อ. 2017. Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan). Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 10, 1 (Jan. 2017), 1–12.