[1]
ธนสัมบัณณ์ อ. and พิชัยยงศ์วงศ์ดี ด.ส. 2015. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 8, 2 (May 2015), 53–65.