[1]
วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บ.เ.ผ.ข. 2015. การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 7, 2 (Jan. 2015), 57–66.