[1]
และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธ.ฉ. 2015. การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 7, 1 (Jan. 2015), 57–70.