[1]
และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อ.ช. 2015. การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 2 (Jan. 2015), 11–26.