[1]
และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ น.ม.ร.ข. 2015. การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 2 (Jan. 2015), 49–58.