[1]
และชลดา ธีรการุณวงศ์ ว.น.ล.ส. 2015. การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 2 (Jan. 2015), 85–96.