[1]
สุชาติ เชิงทอง ช.ศ. 2015. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 2 (Jan. 2015), 115–126.