[1]
รุธิรโก ป. 2015. การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 2 (Jan. 2015), 127–138.