[1]
ริยะขัน อ. 2015. การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 2 (Jan. 2015), 153–168.