[1]
และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธ.พ.พ.ข. 2015. การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 1 (Jan. 2015), 11–24.