[1]
วัยวุฒิ ศ. 2015. การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 1 (Jan. 2015), 25–36.