[1]
และพรรณธิภา แดงสว่าง น.แ.ฐ.ไ. 2015. สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 1 (Jan. 2015), 101–116.