[1]
และฐิติมาพร หนูเนียม ว.ว. 2015. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 6, 1 (Jan. 2015), 159–170.