[1]
จันบัวลา ส. 2012. การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 5, 1 (Apr. 2012), 13–22.