[1]
ภาคภูมิ ท. and จันตรี ก. 2012. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 5, 1 (Apr. 2012), 47–60.