[1]
สุขเกษม ช. and โทผล ส. 2013. มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์). Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 3, 1 (Jan. 2013), 105–118.