[1]
จันตรี ก. and นวลบุญ ท. 2013. การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 1, 1 (Jan. 2013), 12–30.