(1)
อิสระสุข ข.; ไตรยะสุข ณ.; ไตรยะสุข ณ.; พรหมสมบูรณ์ ช.; พรหมสมบูรณ์ ช.; มีพืชน์ จ.; รักษ์ทอง ล.; อิ่มเสถียร น.; ศรีบุรินทร์ ณ.; จันตรี ก.; นาคนก ป. Preparation of Liposome Entrapping Pluchea Indica Less. Leaf Extracts for Application in Cosmetic Products. J Food Health Bioenv Sci 2017, 10, 43-60.