(1)
รัตนปนัดดา ณ. ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง. J Food Health Bioenv Sci 2015, 7, 45-60.