(1)
โกมุติบาล อ. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด. J Food Health Bioenv Sci 2015, 7, 33-42.