(1)
วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บ. เ. ผ. ข. การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา. J Food Health Bioenv Sci 2015, 7, 57-66.