(1)
และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อ. ช. การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 11-26.