(1)
และชลดา ธีรการุณวงศ์ ว. น. ล. ส. การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 85-96.