(1)
และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธ. พ. พ. ข. การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช. J Food Health Bioenv Sci 2015, 6, 11-24.