(1)
จันบัวลา ส. การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง. J Food Health Bioenv Sci 2012, 5, 13-22.