(1)
ภาคภูมิ ท.; จันตรี ก. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง. J Food Health Bioenv Sci 2012, 5, 47-60.