(1)
สุขเกษม ช.; โทผล ส. มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์). J Food Health Bioenv Sci 2013, 3, 105-118.