(1)
จันตรี ก.; นวลบุญ ท. การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย. J Food Health Bioenv Sci 2013, 1, 12-30.