อิสระสุข ข., ไตรยะสุข ณ., ไตรยะสุข ณ., พรหมสมบูรณ์ ช., พรหมสมบูรณ์ ช., มีพืชน์ จ., รักษ์ทอง ล., อิ่มเสถียร น., ศรีบุรินทร์ ณ., จันตรี ก., & นาคนก ป. (2017). Preparation of Liposome Entrapping Pluchea indica Less. Leaf Extracts for Application in Cosmetic Products. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 10(1), 43–60. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178258