รัตนปนัดดา ณ. (2015). ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(3), 45–60. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29375