อิสระสุข ข.; ไตรยะสุข ณ.; ไตรยะสุข ณ.; พรหมสมบูรณ์ ช.; พรหมสมบูรณ์ ช.; มีพืชน์ จ.; รักษ์ทอง ล.; อิ่มเสถียร น.; ศรีบุรินทร์ ณ.; จันตรี ก.; นาคนก ป. Preparation of Liposome Entrapping Pluchea indica Less. Leaf Extracts for Application in Cosmetic Products. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 43–60, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178258. Acesso em: 27 feb. 2024.