รัตนปนัดดา ณ. ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 3, p. 45–60, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29375. Acesso em: 24 feb. 2024.