โกมุติบาล อ. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 33–42, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29397. Acesso em: 22 feb. 2024.