วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บ. เ. ผ. ข. การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 57–66, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29399. Acesso em: 27 feb. 2024.