และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อ. ช. การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 11–26, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29431. Acesso em: 29 feb. 2024.