และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธ. พ. พ. ข. การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 11–24, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29450. Acesso em: 26 feb. 2024.