สุขเกษม ช.; โทผล ส. มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์). Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 105–118, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5220. Acesso em: 26 feb. 2024.