รัตนปนัดดา ณรงค์พันธุ์. 2015. “ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7 (3). Bangkok, Thailand:45-60. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29375.