รัตนปนัดดา ณ. (2015) “ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 7(3), pp. 45–60. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29375 (Accessed: 27 February 2024).