โกมุติบาล อ. (2015) “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด”, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. Bangkok, Thailand, 7(2), pp. 33–42. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29397 (Accessed: 22 February 2024).