[1]
ชัยยวรรณาการ ณ., ตั้งธรรม ศ., and โตกฤษณะ ร., “Application of Life Cycle Assessment to Assess Impact of Lamtakong Basin’s Land Management”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 10, no. 2, pp. 133–151, May 2017.