[1]
ธนสัมบัณณ์ อ. and พิชัยยงศ์วงศ์ดี ด. ส., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 8, no. 2, pp. 53–65, May 2015.