[1]
โกมุติบาล อ., “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 7, no. 2, pp. 33–42, Jan. 2015.