[1]
วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บ. เ. ผ. ข., “การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 7, no. 2, pp. 57–66, Jan. 2015.