[1]
และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธ. ฉ., “การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 7, no. 1, pp. 57–70, Jan. 2015.